Thông tin sức khỏe gia đình

Mô hình chuỗi bán lẻ cần hoạt động hiệu quả ở mức chi phí thấp nhất

"Mô hình chuỗi bán lẻ cần hoạt động hiệu quả ở mức chi phí thấp nhất. Ở đó, cần những con người có kỹ năng tối thiểu để hoàn thành các mục tiêu.
Bạn cần phải luôn tự hỏi: làm thế nào để đáp ứng sự mong đợi của khách hàng và đem lại giá trị tốt nhất cho họ thông qua cả hệ thống chứ không phải thông qua những cá nhân xuất sắc.
Hay nói cách khác: làm thế nào để xây dựng một chuỗi cửa hàng mà kết quả đạt được phụ thuộc vào hệ thống chứ không phải phụ thuộc vào chuyên gia."
P/s: Một sáng Chủ Nhật tự kỷ với mô hình chuỗi bán lẻ.
2022-05-12
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới