Thông tin sức khỏe gia đình

LẺ BÓNG Thuận nghịch độc Hương trầm tỏa quyện khởi tình thơ

LẺ BÓNG
(Thuận nghịch độc)
Hương trầm tỏa quyện khởi tình thơ
Hướng rẽ đời chia cách lụy khờ
Vương vấn mãi nồng say khúc nhạc
Vướng buồn mang trĩu nặng lòng tơ
Thương đồi lối đẫm sương nhòa nhạt
Nhớ biển mây trùm bão khuất mờ
Đường phủ gió mưa vùi mộng ảo
Phương mù mịt bóng lẻ mình trơ
Trơ mình lẻ bóng mịt mù phương
Ảo mộng vùi mưa gió phủ đường
Mờ khuất bão trùm mây biển nhớ
Nhạt nhòa sương đẫm lối đồi thương
Tơ lòng nặng trĩu mang buồn vướng
Nhạc khúc say nồng mãi vấn vương
Khờ lụy cách chia đời rẽ hướng
Thơ tình khởi quyện tỏa trầm hương
Cư- Nguyễn
2022-01-17
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới