Thông tin sức khỏe gia đình

Họa nguyên vận Với NT Vũ Huy Triệu BỐN MƯƠI NĂM NGHÌN THU Bốn mươi năm tựa nghìn thu Khác chăng người ở kẻ từ biệt đi Chờ mong đời chẳng còn

Họa nguyên vận
(Với NT Vũ Huy Triệu)
BỐN MƯƠI NĂM&NGHÌN THU
Bốn mươi năm
tựa nghìn thu...
Khác chăng?
người ở, kẻ từ biệt đi...
Chờ mong đời chẳng còn gì,
Tóc pha sương trắng, mộng thì tàn thôi...
Rượu sầu
tê dại mềm môi
dăm thằng ôn lại một thời buồn vui...
Trước sau
cũng phút ngậm ngùi,
Một tên bỏ cuộc...hồn xuôi đỉnh trời...
Cư-Nguyễn
****************
MỘT NGÀY VÀ THIÊN THU
một ngày
hay cả thiên thu
có gì khác
khi giã từ ra đi
bàn tay níu giữ được gì
thiên thu một giấc ngủ khì mà thôi
em ơi...
giữ lấy bờ môi
một ngày nở mấy nụ cười cho vui
mai sau
lỡ có ngậm ngùi
một ngày vui sẽ chôn vùi thiên thu...
VHT
2022-01-17
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới