Thông tin sức khỏe gia đình

LỖI HẸN Xuân lặng lẽ mình ta đi giữa phố

LỖI HẸN
Xuân lặng lẽ mình ta đi giữa phố
Trời Lâm Viên nắng đổ nhẹ ngang đồi
Quay về đây đời dâu bể cuộn trôi
Kỷ niệm của một thời xao xuyến nhớ…
Trường vẫn đó cỏ khuất mờ lối ngõ
Thông còn kia thầm lặng võ vàng trông
Người ra đi núi đợi giữa mênh mông…
Ngày trở lại bao lần Xuân lỡ hứa?
Xuân lỗi hẹn, đợi chờ bao Xuân nữa?
Cố nhân ơi! Sương phủ bạc tóc rồi
Bóng tà dương sẫm tím nỗi sầu côi
Xuân lặng lẽ mình ta đi giữa phố…
Cư-Nguyễn
2022-01-16
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới