Thông tin sức khỏe gia đình

Tớ làm phiền bạn lúc đêm muộn bạn sẵn sàng nghe máy tư vấn tận tình

Tớ “làm phiền” bạn lúc đêm muộn, bạn sẵn sàng nghe máy, tư vấn tận tình.
Thế nên lúc bạn cần tớ đột xuất, tớ cũng sẽ có mặt ngay, dù tớ đã có lịch khác trước.
“Duyên” để gặp nhau, hỗ trợ nhau trong công tác Đoàn, rồi mỗi đứa mỗi ngả nhưng luôn cầu chúc nhau thành công, Dong Phuong nhỉ!
*MC Lễ tuyên dương các cháu có thành tích học tập xuất sắc của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Viettel. Đứng bên Hotboy Mai Văn Đại là phải... thóp bụng vào!
2021-11-23
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới