Thông tin sức khỏe gia đình

Biết tình đầu và tình cuối khác nhau ở đâu không

“Biết tình đầu và tình cuối khác nhau ở đâu không? Tình đầu là thứ tình cảm bạn nghĩ rằng đây sẽ là tình yêu cuối cùng, còn tình cuối lại làm cho bạn thấy đây mới là tình yêu đầu tiên.”
2021-11-22
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới