Thông tin sức khỏe gia đình

Có 3 câu hỏi và dù cho có 30 câu hỏi việc bạn có trả lời đúng câu nào hay không chẳng thể quyết định bạn là ai trong cuộc sống này

Có 3 câu hỏi (và dù cho có 30 câu hỏi), việc bạn có trả lời đúng câu nào hay không chẳng thể quyết định bạn là ai trong cuộc sống này. "Trên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi." PS: nhưng nếu 300, 3000 thì khác à :D (đùa thôi, cùng lắm nó cũng chỉ ảnh hưởng chứ không quyết định cuộc đời bạn, tự tin lên nhé ? )
2021-06-27
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới